Kunst av

Silje Almås

KOMMENDE KUNSTUTSTILLINGER


Mottaket i Ålesund i august 2021 sammen med Hilde Rosenberg Bamarni

KHÅK Kunstforeningen i Ålseund 13 januar - 13 februar 2022 sammen med Hilde Rosenberg Bamarni